Svobodná základní škola, o.p.s.

Webová stránka značky: Svobodná základní škola, o.p.s.

Logo_Svobodná škola _ h140px_transparent

 

Svobodná základní škola, o.p.s.sídlo: Třebušín 115, 412 01 Litoměřice

Koncept školy

 

Motto: Společná cesta za poznáním.

Kdo jsme a kam směřujeme

 • Vedeme děti ke svobodě, úctě a odpovědnosti ve vlastním životě.
 • Rozvíjíme myšlení, ale stejně tak i cit a vůli.
 • Rozvíjíme kritické myšlení a práci s informacemi (učíme se učit se).
 • Ctíme individuální rozvoj dítěte – s ohledem na jeho vlohy a nadání tak, aby nalezlo v životě své plnohodnotné místo.
 • Velkou učitelkou je nám sama překrásná příroda Českého středohoří (výukové programy v přírodě, pohyb, zdraví, odolnost).
 • Velkým učitelem je nám i svět sám (pořádáme exkurze, výlety, spolupracujeme s místními organizacemi a s obcí).
 • Nástrojem učení je nám umění a vlastní zkoumání.
 • Cizí jazyky objevujeme již od první třídy.
 • Hodnotíme slovně – s cílem dítě dále rozvíjet, nikoliv jej srovnávat s druhými.
 • Rodiče jsou u nás vítáni (třídní schůzky každý měsíc, přípravy slavností, brigády).
 • Ctíme tradice a přirozené rytmy roku (učíme se řemesla, pořádáme slavnosti otevřené veřejnosti).
 • Jsme první škola waldorfského typu v Ústeckém regionu.
 • Směřujeme k plnohodnotné devítitřídní základní škole.

Konkrétní podoba školy

Forma školy

 • Základní devítiletá škola.
 • Zajištěno – školní družina a školní klub.
 • Volnočasové aktivity.
 • Aktivní zapojení rodičů do provozu školu.
 • Prostor pro aktivity s veřejností, přednášky, semináře, slavnosti apod.

Specifika vyučování

 • Vyučování v epochách.
 • Stejný důraz na rozvoj myšlení, cítění a vůle.
 • Umělecká výchova prostupuje celým vzdělávacím procesem.
 • Práce s rytmem pro podporu pochopení a osvojení učiva.
 • Rozvoj řemeslné činnosti – spolupráce se Svobodným statkem na soutoku, o.p.s.
 • Rozvoj ekologické výchovy.
 • Výukové programy v přírodě v prostředí Českého Středohoří.

Podpořte nás

 

Při rozvoji školy jsme jako každá škola omezeni výší prostředků poskytovaných státem na zajištění základních činností školy. Pokud tedy chceme dále rozvíjet kvalitní prostředí a zázemí pro naše žáky, jsme do značné míry odkázáni i na velkorysost rodičů a přátel školy.

Spojte se se smysluplným projektem

Podpořte rozvoj:

 • svobodného školství
 • řemesel (materiální zabezpečení, vybavení dílen)
 • umění (podstatný nástroj výuky)
 • regionu (živá obec se základní školou; pořádání kulturních akcí; spolupráce s místními organizacemi)

Forma podpory:

 • Jednorázový finanční dar
 • Pravidelný měsíční příspěvek
 • Pomůcky pro děti
 • Vybavení kanceláří a učeben
 • Dobrovolnická práce
 • Odborné konzultace (fundraising, marketing, projekční práce atp.)

 

 

https://svobodnazs.cz/

Žádné produkty značky Svobodná základní škola, o.p.s. nebyly nalezeny...
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.